Spektrum online uppdateras under våren 2023!
Den här författardrivna sidan uppdateras just nu för Spektrum 79 och Spektrum 46. Målet är aktuell information direkt från författarna bakom för Spektrum-serierna!