NYA SPEKTRUM TEKNIK

  • Teknik slider
  • Teknik slider
  • Teknik slider
  • Teknik slider

I Spektrum Teknik belyser vi först helheten, sedan detaljerna. Att förstå teknik handlar om att identifiera tekniska system och att se vilka smarta lösningar de byggs upp av. Inom varje område deltar också tekniker vid utvecklings- och forskningsavdelningar och berättar om utmaningar som de möter. I varje kapitel finns dessutom mindre och mer omfattande praktiska övningar uppbyggda med klassisk projektmetodik. Arbetet sker från behov till lösningar med hjälpa av skisser och modeller, och digital teknik är naturliga inslag i projekten. Självklart är utgångspunkten för Spektrum Teknik förmågorna och det centrala innehållet i LGR 11.

OM SPEKTRUM

Naturvetenskap kan vara hur fascinerande och spännande som helst. Det vill vi hjälpa till att förmedela både tillelever och lärare. Därför har vi lagt lika stort vikt vid intressanta frågeställningar och roliga laborationer som lättlästa texter och förklarande illustrationer. Kunskapsstoffet ska vara både engagerande och lätt att ta till sig. Lika noggranna har vi varit med att serien stämmer mot kunskapskrav och centralt innehåll. De tre NO-förmågorna går som en röd tråd genom hela serien, och det blir lätt för både dig och dina elever att bedöma hur de klarat av dem.

–   –   –   –   –   –  –  –

SMART SÄTT ATT JOBBA DIGITALT!

Om din skola har ambitionen att jobba mer digitalt öppnar sig nya möjligheter med Spektrums onlineböcker. Så här jobbar lärare och elever på Kunskapskolan: När elever och lärare loggar in på Kunskapsskolans webbportal får de automatiskt tillgång till böckerna i Spektrumserien. De olika kapitlen ligger som digitala resurser i de ämnesintegrerade och tematiska kurserna. På det här sättet har Kunskapsskolan med sin portalstrategi frigjort innehållet i Spektrum. Det är skolans pedagogiska upplägg som styr vilket innehåll som ska visas var. Samtidigt finns de tre onlineböckerna också tillgängliga i sitt ursprungliga upplägg. På så sätt har eleverna tillgång till två olika digitala upplägg utifrån samma källa, vilket ökar möjligheten för varje elev att lära effektivt.

Spektrum Biologi
Spektrum Biologi
År 7-9
Susanne Fabricius
Fredrik Holm
Anders Nystrand
Jonas Bohlin

I kursplanen för biologi pekas de stora sammahangen ut – hälsa, naturbruk och miljö. Det är vi lyhörda för i Spektrum Biologi. Hälsa har samlats i ett nytt kapitel som syftar till att öka elevernas möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa. Det finns också ett kapitel om naturbruk och miljö där hållbar utveckling är ett centralt tema. Även ekologin tar upp hållbarhetsfrågor kring biologisk mångfald och hur vi använder naturresurserna. Här finns också ett uppdaterat kapitel om gen- och bioteknikens möjligheter och risker samt de etiska frågor som det väcker. Evolutionen ska enligt kursplanen vara den grund som biologiämnet tar avstamp i. Vi har därför placerat evolutionen tidigt i boken för att eleverna ska ha dessa kunskaper i bagaget inför övriga kapitel där de sedan kan utvecklas.

Spektrum Fysik
Spektrum Fysik
ÅR 7-9
Lennart Undvall
Anders Karlsson

Att kunna skilja fakta från värderingar i valsituationer som rör – energi, teknik, miljö och samhälle – är viktigt. Spektrum Fysik stödjer det arbetet bland annat i uppslagen ”Perspektiv”. Spektrum Fysik fokuserar också på ökad kunskap om begrepp, modeller och teorier samt hur de kommit till genom naturvetenskapligt arbete. Här finns också kopplingar till vardagslivet som eleverna känner igen. Vi har även lagt mycket fokus på att förklara hur nya upptäckter i fysik påverkat vår världsbild och förändrat våra livsvillkor. I Spektrum Fysik har vi lämnat elektroniken till tekniken och samlat elläran i två kapitel. Det första behandlar grundläggande ellära, det andra samspelet mellan elektricitet och magnetism. Enklare kapitel som ”Solsystemet”, ”Värme och väder” och ”Ljud” ligger tidigt i boken, medan ”Atom- och kärnfysik” och ”Energiförsörjning” kommer senare.

Spektrum Kemi
Spektrum Kemi
År 7-9
Folke Nettelblad
Karin Nettelblad

I kursplanen i kemi lyfts de stora sammanhangen hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. De har genomgående förstärkts i Spektrum Kemi, bland annat i kapitel som ”Kost, hälsa och hygien, ”Materialutveckling” och ”Kemi – nytta, hot och vetenskap”. Kemin och världsbilden, som är en rubrik i det centrala innehållet, har lyfts i såväl brödtexter som i fördjupningar under rubriken ”Vetenskap i utveckling”. Sammanhangen förstärks även i de nya Perspektiv. Några exempel är ”Kemikunskaper räddar liv”, ”Växthuseffekt och klimatförändringar”, ”Räcker maten”, ”Låt inte kemin i reklamen lura dig” och ”Nanomaterial – en teknikrevolution som pågår nu”

Spektrum Teknik
Spektrum Teknik
År 7-9
Anders Karlsson
Helen Brink

I Spektrum Teknik belyser vi först helheten, sedan detaljerna. Vi skapar intresse kring aktuella områden inom teknik, inte minst för viktiga samällsfrågor där teknik spelar en central roll. Att förstå teknik handlar om att identifiera tekniska system och att se vilka lösningar de byggs upp av. I Spektrum Teknik träffar elever och lärare tekniker vid utvecklings- och forskningsavdelningar som berättar om sina utmaningar. Här finns också små och stora projekt att välja bland, alla uppbyggda med klassisk projektmetodik. Arbetet sker från behov till lösningar med hjälpa av skisser och modeller, och digital teknik är naturliga inslag i projekten. Självklart är utgångspunkten för Spektrum Teknik förmågorna och det centrala innehållet i LGR 11.