Spektrum online uppdateras nu inför HT22
Nya Spektrum LGR22 är nu på väg. Den här författardrivna sidan uppdateras nu inför HT22, både för Spektrum 7-9 och för Spektrum NO 4-6 Välkommen åter!